Her ses 4100 som er aluminium baser

4300 som spiller i regnbuens farver (Iridescent)

4400 som er chameleon og pearl agtige farver

4500 som er Retro sparkle farver og så til sidst.

4600 som er Candyfarver