Custom Colors er den del af ALSAcorp.

Vi har valgt at kalde firmaet Custom Colors da vi også tilbyder andre produkter end de som ALSACORP tilbyder.

www.alsacorp.com er et amerikansk firma, de har været i branchen i adskillige år og så en stigende efterspørgsel på Aftermarket dele. Så de besluttede sig for at starte op med maling men er begyndt at føle langt flere produkter.

Det er muligt at se det samme på deres side som på vores, der er også en internetshop, men disse leeads sendes alligevel til os, den eneste forskel er bare at ordren først skal behandles hos ALSA så derfor bliver leveringen noget længere end hvis du retter henvendelse direkte til os.

 

Betingelser for brug


Ansvar for – leverancens skadeforvoldelse
Custom Colors er uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f. eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Custom Colors uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for Custom Colors kan ikke overstige fakturabeløbet på den solgte vare

 

Til forsiden